شرکت گستران انرژی برگزیده آروند با نام تجاری  آروند با تحت پوشش قرار دادن و یا احداث مجموعه ایی از جایگاه های عرضه سوخت

نسبت به خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش و توزیع به موقع آن به جایگاه های تحت پوشش

اقدام نموده و مسئولیت کمیت و کفیت فرآورده های نفتی عرضه شده در جایگاه های تحت پوشش خود

را به عهده داشته و ماموریت ما عرضه پایدار و پیوسته بنزین با کیفیت بالا و قیمت منطقی

برای مصرف کنندگان نهایی، ارائه خدمات مورد نیاز وسائط نقلیه و ایجاد محیط کاری حرفه ای

و امن برای کارکنان سازمان خود و جایگاه های تحت پوشش است.

متاسفیم !

شما مجاز به این کار نمی باشید